Undervisningssektionen – Länkar

Nedan presenterar vi länkar som vi kan rekommendera. Hör gärna av dig till undervisningssektionens styrelse om du har tips om bra länkar som du vill dela med dig av!

Mycket bra länkar

PhET Interactive Simulations
Välgjorda simuleringar som kan användas på många olika sätt i undervisningen.

Riktigt bra länkar

Direct Measurements Videos
Välgjorda filmklipp som kan användas för mätningar.

Physics in the 21st century
Välgjort material från 2010 om aktuell fysik.

Next Time Questions
Samling med Paul Hewitts kluriga konceptuella frågor.

Energi – Möjligheter och dilemman
Bok om energi från KVA och IVA.

Bra länkar

UR Fysik
UR har en hel del klipp och program med fysik-anknytning. De ligger dock oftast ute en begränsad tid. Har man inte möjlighet att logga in finns det ändå mycket som är tillgängligt för alla.

PhysPort
Samlingssidor med resurser från fysikundervisningsforskning (PER). Amerikanska fysiklärarföreningen (AAPT) står bakom.

IOP Resources for the classroom
Resurser för lärare från brittiska Institute of Physics (IOP).

NORDLAB
Projekt om elevers tänkande i naturvetenskap. Mest relevanta för fysikämnet är enheterna 8, 9 och 10 som handlar om Newtons lagar samt temperatur och värme.