Undervisningssektionen – Lektorsgruppen

Lektorsgruppen är en undergrupp till Fysikersamfundets undervisningssektion. Gruppen bildades av fysiklektorer och lärare med forskarutbildning i göteborgsområdet våren 2010. Efter en artikel i Fysikaktuellt (nr 3 2010, s. 4 (pdf)), presentation av gruppen vid Fysikdagarna 2010 och det stora lektorsmötet i Sigtuna 2013 har antalet medlemmar växt till drygt 30. Vi hoppas att gruppen kan fortsätta att utvecklas så att många kan vara med och bidra utan att vi ger avkall på småskaligheten och gemytet som präglat gruppen hittills.

Bilden ovan visar delar av lektorsgruppen i Gävle 2014. Från vänster: Jennie Häglund (Gävle), Ami Knee (Stenungsund), Ulf Jonasson (Göteborg), Mattias Andersson (Malmö), Nawal Al-Ibrahim (Kungsängen), Christian Karlsson (Göteborg), Aref Hamawi (Kinna), Sven Ljungfelt (Uppsala), Lars Adiels (Stockholm), Anders Johansson (Falkenberg), Lage Hedin (Uppsala), Fredrik Olsson (Uddevalla), Johan Bellman (Göteborg) och Lars Gråsjö (Danderyd).

I korthet är gruppens huvudsakliga mål:

  • Skapa kontakter mellan fysiklektorer. Det går alldeles utmärkt att vara med i lektorsgruppen utan att vara anställd som lektor.
  • Skapa kontakter mellan högstadie-, gymnasie- och högskolor.
  • Verka för att befordra lärare med forskarutbildning till lektorer.
  • Verka för att en lektors arbetsuppgifter definieras.
  • Verka för att antalet fysiklektorer skall öka – det bör finnas minst en fysiklektor på varje gymnasieskola med naturvetenskaplig och/eller teknisk utbildning.
  • Vara behjälplig med allmänt arbete inom Fysikersamfundets undervisningssektion. Lektorsgruppen ansvarar till exempel för Månadens problem på Wallenbergs fysikpris-hemsidan. Flera medlemmar deltar i arbetet med Wallenbergs fysikpris. Vi har även gemensamt med Fysikersamfundet skrivit remissvar angående ämnesplaner och karriärvägar för lärare.

Vi hoppas få kontakt med så många fysiklektorer eller lektorsbehöriga som möjligt! Är du fysiklektor eller lärare med forskarutbildning (doktors- eller licentiatexamen)? Kontakta Fredrik som enklast nås via e-post fredrik.olsson [at] uddevalla.se.