Fysikens dynamiska gränser

dynamiska_granser

Figur 1: Ögonblicksbild av fysikens nuvarande gränser (Rosvall and Bergstrom (2008): PNAS 105:1118- 1123).

I akademins begynnelse innefattade fysik all naturvetenskap. Fysik var kort och gott läran om naturen. Först i modern tid växte biologi, kemi, medicin och geovetenskap fram som egna discipliner. Fysik blev då den vetenskap som, från universums minsta till största beståndsdelar, i mångt och mycket, studerar interaktioner mellan materia och energi.

Men fysikens gränser är dynamiska och sätts i praktiken av den ”fysikaliska vetenskapens utövare, främjare och vänner”, som Fysikersamfundets stadgar beskriver oss medlemmar. Över tid har därför nya discipliner vuxit fram, till exempel biofysik, sjukhusfysik, ekonofysik och kemisk fysik. En gång var de outforskade öar som upptäcktsresande fysiker landsteg för första gången, men ett äventyrligt projekt kunde bli ett manuskript, en workshop, en konferens och med tiden kanske en tidskrift, en institution, ett utbildningsprogram och ett yrke.

Tvärvetenskapliga laboratorier, centrumbildningar och forskarskolor utgör goda miljöer för att etablera nya ämnesområden. Internationellt är Los Alamos National Laboratory bland de största och i Sverige satsar till exempel KTH på tvärvetenskapliga fokusområden, Linköpings Universitet på tvärvetenskapliga forskarskolor och Umeå universitet på Integrated Science Lab (IceLab), där jag själv är verksam. IceLab är ett nav för forskare från fysik, matematik och ekologi som bedriver tvärvetenskaplig forskning och utbildning i skärningspunkten mellan dessa ämnen, med matematisk modellering som gemensam nämnare. Vi undervisar också tekniska fysiker, biotekniker, energitekniker och tekniska datavetare i att driva gemensamma projekt mot industrin. Antagligen kommer flera av dem i framtiden att arbeta inom nya yrken som inte finns i dag.

Utlysningar av forskningsanslag omfattar numera också tvärvetenskaplig forskning. Ett exempel är Stiftelsen för Strategisk Forsknings utlysning om Big Data som under våren med säkerhet lett till nya konstellationer med beräkningsfysiker, datavetare, epidemiologer, systembiologer och genetiker inblandade. Konferenser med tvärvetenskaplig inriktning av intresse för fysiker finns förstås också. Till exempel arrangerar Northwestern University i juni 2nd Annual International Conference on Computational Social Science med lika delar fysiker, datavetare och sociologer. Man kan konstatera att vetenskapen är i ständig förändring och att det är ett äventyr att få vara med och flytta fysikens gränser. Med IceLab som tvärvetenskapligt basläger är jag själv på ständig jakt efter nya utmaningar i fysikens utkanter.

Martin Rosvall
Styrelseledamot i Fysikersamfundet

On mahdollista, että yhdellä kymmenellä miehella on terveysongelma, joka liittyy sukupuoleen, kuten tärkeysjärjestykseen. Amerikkalaiset vaativat satoja tuhansia vaihtoehtoisia huumausaineita verkossa. Cialis on lääkitys, joka on määrätty erilaisten valitusten hoitoon. Mitä tiedät jo “cialis 20mg“? Aiotko saada lääkkeitä, kuten Cialis, verkosta? On monia muita kysymyksiä. Ilmeisesti jokainen ihminen on kuullut “cialis 5 mg“. Toinen asia, joista meidän on keskusteltava on “cialis 20 mg“. Pitkä luettelo tavallisista korjaustoimenpiteistä voi peruste erektiohäiriöitä, mukaan lukien monet verenpainelääkkeet, kipulääkkeet ja tietyt masennuslääkkeet. Muista, että jos sinulla on kysymyksiä Cialis, kysy apteekista.

Kommentarer inaktiverade.