Kosmos 2017

Artiklarna i Kosmos 2017, där temat är “vår kvantvärld“, finns nu tillgängliga under fliken Kosmos.

Kosmos innehåller längre fördjupande essäer inom, eller med direkt anknytning till, ämnet fysik. Essäerna är skrivna på svenska och målet är att de skall ha en hög språklig och pedagogisk kvalité.

Kosmos syfte är att bidra till ökad kunskap om fysikämnets innehåll, bredd och betydelse för samhället. En central del i detta är att spegla den roll fysiken spelar för en modern världsbild. Genom att visa hur fysiken är avgörande för vår förståelse av universum och dess mångfald av fenomen, vill Kosmos bidra till en vetenskaplig syn på verkligheten.

För att komma vidare till sidan med artiklar ur Kosmos 2017 kan ni följa denna länk!

Kommentarer inaktiverade.