CERN MEDICIS – radioaktiva isotoper för medicin

MEDICIS-anläggningen med Jura i bakgrunden.

MEDICIS-anläggningen med Jura i bakgrunden.

Ett nytt projekt har nyligen sett dagen ljus vid den mer än 50-åriga forskningsanläggningen ISOLDE i CERN, där traditionellt struktur hos och reaktioner med kortlivade radioaktiva isotoper
studeras. En dedikerad anläggning för att producera nya radioisotoper inom medicin, för forskning, diagnos och behandling av olika cancerformer har byggts upp i anslutning till den nuvarande forskningsanläggningen. ISOLDE producerar olika radioaktiva isotoper i ett strålmål placerat i en 1,4 GeV protonstråle från CERNs PS-Booster accelerator. Endast 10 % av dessa protoner förbrukas i de kärnreaktioner som är av intresse för ISOLDE. Resterande del av protonstrålen kommer nu att utnyttjas genom att placera ett speciellt utvecklat strålmål bakom det ordinarie. Efter bestrålning transporteras det till en isotopseparator där de radioaktiva isotoperna av intresse extraheras, accelereras, separeras för att slutligen samlas upp för användning inom olika medicinska tillämpningar. CERN gav klartecken för projektet 2011 byggnaden på bilden var klar under innevarande år. CERN MEDICIS kommer att tas i bruk för rutinmässig användning under 2017 då man till att börja med kommer att framställa hundratals MBq av isotoperna 44,47Sc och 61,64Cu.

Björn Jonsson
Styrelseledamot Fysikersamfundet

Tryck på bilderna för att se i ett större format

Robot för distanshantering av strålmål

Robot för distanshantering av strålmål

Transportsystem för strålmål

Transportsystem för strålmål

Kommentarer inaktiverade.