Efterlängtad julklapp: Fyra miljoner till Wallenbergs fysikpris

Årets finalister i Wallenbergs fysikpris

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW) har anslagit fyra miljoner kronor till Svenska Fysikersamfundet som stöd till den svenska uttagningstävlingen till den internationella fysikolympiaden, Wallenbergs fysikpris, under år 2017 till 2021. Det betyder att vi kan fortsätta, och utveckla, vårt arbete med tävlingen, ett viktigt led i en långsiktig satsning på att stärka gymnasieundervisningen i fysik och stimulera ungdomar att studera naturvetenskap och teknik på högskolenivå.

Tävlingen har fått stöd från MAW under de senaste åtta åren, och det ökade anslag vi fick 2012 har gjort att vi kunnat låta den växa avsevärt. Under de senaste fem åren har cirka 70 skolor deltagit varje år, och antalet elever har ökat till i snitt 500 per år. Vi har kunnat införa en fysikvecka för alla finalister, genomfört en utökad coachning av olympiadlaget som gett allt bättre resultat i fysikolympiaden, och påbörjat en särskild satsning på att få fler flickor att delta. Samtidigt har vi kunnat kunnat sprida material och idéer från tävlingen till elever och lärare på gymnasieskolorna genom bland annat Månadens problem, experimentella utmaningar under Lise Meitnerdagarna och workshops för lärare under Höstmöten och Fysikdagar.

Vi har nu än en gång fått ett femårigt anslag beviljat, vilket ger oss trygghet och möjlighet att planera på längre sikt. Anslaget är dessutom höjt, från tre till fyra miljoner, och utvecklingen av tävlingen kan därför fortsätta. En riktigt, riktigt fin julklapp!

Anne-Sofie Mårtensson
Ordförande i Svenska Fysikersamfundet

Kommentarer inaktiverade.