För mycket extern finansiering skadar forskningen

“Projektbidrag från Vetenskapsrådet utgör den huvudsakliga finansieringen av grundforskning i fysik.

Men en låg beviljandegrad gör det svårt att delta i långsiktiga projekt, med tidsramar längre än de tre till fem år som de externa bidragen normalt omfattar. Forskningsområdena elementarpartikelfysik och astropartikelfysik faller inom den kategori där många storskaliga projekt sträcker sig över årtionden. En väldigt låg beviljandegrad medför därför en risk för att den expertis och infrastruktur som byggts upp genom svenskt deltagande i långsiktiga forskningsprojekt går förlorad.”

I en debattartikel i Vetenskapsrådets tidning Curie beskriver styrelsen för Svenska fysikersamfundets sektion för partikel- och astropartikelfysik riskerna med nuvarande finansieringssystem utgående från en enkätundersökning som genomförts bland sektionens medlemmar. Hela artikeln och repliker på denna kan läsas här!

Kommentarer inaktiverade.