Googles sycamore-processor för kvantberäkningar med stöd för 54 kvantbitar

Googles sycamore-processor för kvantberäkningar med stöd för 54 kvantbitar. Källa: https://www.inverse.com/article/59507-full-quantum-supremacy-paper

Forskare från Google under akronymen ”Google  AI  Quantum  and  collaborators” rapporterar preliminära resultat (preprint som ännu ej genomgått peer review och publicerats) om att deras kvantdator Sycamore på tre minuter och tjugo sekunder utfört kvantberäkningar som skulle ta en klassisk superdator 10.000 år. Därmed har de i så fall uppnått det som den amerikanske teoretiske fysikern John Preskill kallat ”quantum supremacy”.  Än så länge handlar det om slumpmässiga kvantberäkningar och därför är de knappast praktiskt användbara men förväntningarna är att kvantdatorer bland annat ska kunna simulera fysik med prestanda som omöjligen kan uppnås på annat sätt. Begreppet quantum supremacy har kritiserats för att vara skrämmande pga likheten med white supremacy och frågan är hur vi ska uttrycka det på svenska? Kvantherravälde låter inget vidare, utan kvantöverlägsenhet är nog att föredra. Finns bättre förslag? Här skriver John Preskill själv om fenomenet. https://www.wired.com/story/why-i-coined-the-term-quantum-supremacy/

Kenneth Bodin
Styrelseledamot


Kommentarer inaktiverade.