Konferens om ‘Framtiden för röntgen- och elektronspektroskopi’ (15-17 juni 2016).

Institutionen för Fysik och Astronomi, vid Uppsala universitet, organiserade en konferens om
‘Framtiden för röntgen- och elektronspektroskopi’ i juni. Institutionen har sedan lång tid haft en stark ställning inom röntgenbaserad spektroskopi. Såväl Manne Siegbahn som Kai Siegbahn belönades också med Nobelpriset 1924 respektive 1981 för arbete relaterat till området. Idag är avdelningen för molekyl- och kondenserade materiens fysik ett av flera ledande forskningscentra som utnyttjar röntgenstrålning från synkrotronljus.

Etthundratrettio forskare från hela världen kom till konferensen i juni och presenterade aktuella och framtida röntgenbaserade tekniker för att undersöka mekaniska, magnetiska och elektroniska egenskaper hos avancerade material, t.ex. för tillämpningar inom energi, magnetism och katalys.

Konferensen erbjöd också ett tillfälle att hedra och tacka fyra nyckelforskare inom röntgönbaserad spektroskopi: Nils Mårtensson, Joseph Nordgren, Hans Siegbahn och Svante Svensson. De har under sina forskarkarriärer bidragit med kontinuerlig förnyelse inom området. Deras insatser har förenat metodutveckling med grundforskning om växelverkan mellan ljus och materia, och även behandlat tillämpningar inom t.ex. funktionella material.

Konferensens deltagare bidrog med historiska översikter från grundläggande molekylfysik, och studier av ytor i ultrahögt vakuum, till aktuella möjligheter att studera system och processer i mer ”verkliga” miljöer, t.ex i vätskeform eller vid högt tryck, och med god tidsupplösning. Tillgång till moderna synkrotronljusanläggningar, frielektronlasrar och moderna laserkällor, som ger pulsad VUV strålning, ger nya verktyg för att relatera elektronernas dynamik till makroskopiska egenskaper hos undersökta material.

Konferensen gav deltagarna tillfälle att träffas och diskutera aktuell forskning vilket har lett till nya forskningssamarbeten.

Carla Puglia
Styrelseledamot Fysikersamfundet

On mahdollista, että yhdellä kymmenellä miehella on terveysongelma, joka liittyy sukupuoleen, kuten tärkeysjärjestykseen. Amerikkalaiset vaativat satoja tuhansia vaihtoehtoisia lääkkeitä verkossa. Cialis on lääkitys, joka on määrätty erilaisten valitusten hoitoon. Mitä tiedät jo “cialis 20mg“? Aiotko saada huumausaineita, kuten Cialis, verkosta? On monet muita kysymyksiä. Ilmeisesti jokainen ihminen on kuullut “cialis 5 mg“. Toinen asia, josta meidän on keskusteltava on “cialis 20 mg“. Pitkä luettelo tavallisista korjaustoimenpiteistä voi aiheuttaa erektiohäiriöitä, mukaan lukien monet verenpainelääkkeet, kipulääkkeet ja tietyt masennuslääkkeet. Muista, että jos sinulla on kysymyksiä Cialis, kysy apteekista.

Kommentarer inaktiverade.