Lise Meitnerdagarna 2018

När över hundra fysikintresserade gymnasister från hela Sverige samlades på Alba Nova i Stockholm den näst sista helgen i november väntade ett spännande och fullmatat program. Årets Lise Meitnerdagar, de fjärde i ordningen, hade utökats till tre dagar och de inbjudna föreläsarna bjöd på resor i alla riktningar:

– Ut i rymden med astronauten Christer Fuglesang och rymdforskaren Gabriella Stenberg Wieser
– In i mikrokosmos märkliga kvantvärld med de teoretiska fysikerna Sören Holst och Frank Wilczek
– Bakåt i tiden i Lise Meitners spår med vetenskapshistorikern Karl Grandin
– Framåt i tiden med plasmaforskaren Tünde Fülöp och vågkraftsforskaren Malin Göteman som berättade om olika vägar för att få fram nya energikällor.

Dessutom fick gymnasisterna experimentera med problem hämtade från Wallenbergs fysikpris och Vetenskapens hus, spela Operation Mundus med Sveriges unga akademi, göra uppskattningar i Fermis anda, möta bland annat studentambassadörer från olika fysikutbildningar och ta del av både en lasershow med Sheila Galt och en fysikshow med doktorander från Stockholms universitet.

Hela arrangemanget sköts av en liten, effektiv grupp på fyra personer inom den svenska sektionen av Young Minds: Julia Järlebark, Stefan Sigurdsson, Lara Sheik och Oskar Vallhagen. En mycket imponerande insats!

Varmt och stort tack till Stockholms universitet och Kungliga tekniska högskolan som ställer upp som värdar, och till de ekonomiska bidragsgivarna:Marcus och Amalia Wallenbergs stiftelse, Kungl Hvitfeldtska stiftelsen, Bertil Wollerts stipendiefond, Sven och Dagmar Saléns stiftelse, Beijerstiftelsen, Jakob Wallenbergs stiftelse samt Tage Swahns stiftelse.

Anne-Sofie Mårtensson
Ordförande i Fysikersamfundet

Kommentarer inaktiverade.