Nätverk med fysiker i Central- och Östeuropa

Att söka framtida vägar för att intensifiera samarbetet bland europeiska fysiker är målet för en workshop som hålls i Berlin i början av juni 2020. Tyska fysikersamfundet (DPG) bjuder, i samband med sitt 175-årsjubileum, in företrädare och aktiva medlemmar från lärda samfund i Europa inom fysik och astronomi i samarbete med European Physical Society (EPS) och Svenska Fysikersamfundet m fl. Leslie Pendrill, ledamot i SFS-styrelse, kommer representera samfundet vid workshopen.

Huvudsyftet med mötet är att driva på utvecklingen av strukturer för ömsesidigt stöd till gemensamma projekt, och att stärka framtidsperspektivet för unga talanger inom vetenskap, med särskilt fokus på Central- och Östeuropa (Balkanfysikunionen, Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Kroatien, de baltiska staterna, Ukraina, Vitryssland, Armenien, Georgien m fl).

Vi vill gärna ha era synpunkter och erfarenheter från samarbete med kollegor i Central- och Östeuropa och förslag kring hur det kan utvecklas vidare. Vi vill därför be er bidra med er syn på nedanstående frågor – helst innan den 1 april 2020 – per e-post till leslie.pendrill@ri.se:

  1. Vetenskapliga höjdpunkter från central- och östeuropeiska fysiker.
  2. Bra exempel på unga forskares bilaterala projekt.
  3. Industri, karriär och nätverk i Sverige för fysiker i Central- och Östeuropa, och vice versa.
  4. Relevanta stödjande strukturer för samfunden, forskningsråd och andra stödjande organ. Vad erbjuds och vad förväntas?.

För samfundets styrelse, Leslie Pendrill

Kommentarer inaktiverade.