Oseenmedaljen i fysik 2020 tilldelas Flore Kiki Kunst

Flore Kiki Kunst, mottagare av Svenska fysikersamfundets Oseenmedalj för år 2020.

I år fyller Svenska fysikersamfundet 100 år och delar för första gången ut Oseenmedaljen för bästa doktorsavhandling i fysik i Sverige under det gångna året. Medaljen har sitt namn efter Svenska fysikersamfundets grundare, Wilhelm Oseen, som också var samfundets första ordförande. Oseen är annars mer känd som den som till slut lyckades se till så att Einstein fick sitt välförtjänta Nobelpris.

Oseenmedaljen tilldelas i år Flore Kiki Kunst, Stockholms universitet, med avhandlingen ”Solvable topological boundaries”, för:

”Hennes både originella och självständiga arbete med utveckling av en formalism för fullständiga analytiska lösningar för topologiska materiefaser, utgående från destruktiv interferens mellan gränslager. Arbetet har möjliggjort analytiska beräkningar av många önskade egenskaper, bl a fasövergångar, yttillstånd och korrelationsfunktioner.”

Flore är en mycket välförtjänt vinnare med ett starkt intresse och engagemang för fysik i allmänhet och teoretisk fysik i synnerhet. Flores arbete är teoretiskt inom den kondenserade materiens fysik, men hennes beräkningar har, som hon själv uttrycker det, en direkt koppling till den ”verkliga världen” och experiment.

Medaljen skulle ha delats ut i samband med Nordiska fysikdagarna i Uppsala i september, men eftersom dessa har skjutits upp är det f.n. inte bestämt när medaljen kommer att delas ut.

Alla fysikinstitutioner i Sverige inbjöds att nominera en avhandling som framlades under 2019. En utvärderingskommitté granskade förslagen och rekommenderade styrelsen att utse Flore Kiki Kunst till mottagare av årets pris, vilket fastslogs på styrelsemötet den 20 mars 2020. Utvärderingskommittén bestod av prof. Johan Mauritsson, Lunds universitet, prof. Joseph Nordgren, Uppsala universitet och Dr. Kenneth Bodin, Algoryx, Umeå.

För Svenska fysikersamfundets styrelse,

Johan Mauritsson

Vice ordförande

Kommentarer inaktiverade.