Vi flyttar!

Efter 36 år i USA flyttar vi nu GRC konferensen Multiphoton Processes till Europa. Vi gör det för att den amerikanska administrationen omöjliggör ett öppet samtal och gränsöverskridande forskning. GRC Multiphoton Processesär ett av de trevligaste och mest stimulerande mötena … Läs mer

Första NUSTAR-experimenten med FAIR

Den nya anläggningen FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) erbjuder spännande möjligheter för mer än 3000 forskare från omkring 50 länder. FAIR är för närvarande under uppbyggnad utanför Darmstadt, Tyskland och har acceleratoranläggningarna vid GSI (Gesellschaft fuer Schwerionenforschung, ett nationellt … Läs mer

#Hurvetdudet?

Den 22:a april 2017 genomfördes March for Science i mer än 600 städer världen över. I Sverige hölls manifestationer i Göteborg, Luleå, Stockholm, Umeå och Uppsala. Syftet, som Svenska Fysikersamfundet bland en stor mängd organisationer ställde sig bakom, var att … Läs mer