Man blir glad!

Man blir glad när man ser hur många det är som frivilligt tillbringar sin helg till att presentera vetenskap i olika former för barn i alla åldrar. Förra veckan var årets sista vetenskapsvecka vid Lunds universitet och temat var ”framtidens … Läs mer

Nytt rekord för antimateria

Gruppen ALPHA vid det europeiska fysiklaboratoriet CERN har lyckats fånga rekordmånga antiväte-atomer. Det öppnar nya möjligheter till precisa tester av materia antimateria-symmetrier Ännu då länge har dock inga avvikelser upptäckts. Atomer av antimateria kan användas till att testa våra mest … Läs mer

Kosmologi och beräkningar

För att förklara senaste årtiondens observationer inom kosmologi och astronomi har hypotetiska begrepp som mörk energi och mörk materia införts. I fallet med mörk materia har mycket resurser lagts ned på att försöka finna svar på vad denna materia verkligen … Läs mer