Zoom-kollokvium om IUPAPs (International Union of Pure and Applied Physics) framtid, Torsdag 25/5 16.00

“Entering the new century of IUPAP with a renovated vision” , med Prof. Silvina Ponce Dawson kollokviet är gratis men man måste registrera i förväg genom denna länk: https://apsphysics.zoom.us/webinar/register/WN_ksg1RcXgRGO_8LIUR01XQA#/registration

Kollokviet  är del av serien “Physics Matters” från Forum on International Physics (FIP) vid det amerikanska fysikersamfundet (APS). Tidigare kollokvier finns att se via den här länken: https://engage.aps.org/fip/resources/activities/physics-matters-video

Kommentarer inaktiverade.