Valberedningens förslag för perioden 2019-2021

Nils Almqvist (ny) Luleå tekniska universitet
Mattias Andersson S:t Petri skola, Malmö
Kenneth Bodin (ny) Algoryx, Umeå
Joakim Cederkäll (ny) Lunds universitet
Kerstin Jon-And (ny) Stockholms universitet
Johan Mauritsson Lunds universitet
Leslie Pendrill RISE
Carla Puglia Uppsala universitet
Johanna Rosén Linköpings universitet
Jonathan Weidow, Ordförande ChalmersI styrelsen ingår dessutom tre ledamöter som utses av KVA och en ledamot som utses av IVA.
Till revisorer föreslås omval av

  • Sven Huldt, Lunds universitet
  • Hans Lundberg, Lunds universitet

och till revisorssuppleant föreslås Mats Jonsson, Göteborgs universitet.

Alla medlemmar kan till och med den 2 november använda sin stadgeenliga rätt att inkomma med kompletterande förslag till valberedningen. Skicka förslaget till valberedningens ordförande Ann-Marie.Pendrill@fysik.lu.se.

I början av vecka 45, senast den 7 november, kommer valblanketter att postas till dem som betalt medlemsavgift för 2018 senast den 29 oktober. De valblanketter som kommit fram senast den 26 november räknas som giltiga. De som på höstens årsmöte väljs till justeringsmän/rösträknare räknar rösterna och meddelar resultatet.

Ann-Marie Pendrill,
Vallberedningens ordförande

Kommentarer inaktiverade.