#Hurvetdudet?

Den 22:a april 2017 genomfördes March for Science i mer än 600 städer världen över. I Sverige hölls manifestationer i Göteborg, Luleå, Stockholm, Umeå och Uppsala. Syftet, som Svenska Fysikersamfundet bland en stor mängd organisationer ställde sig bakom, var att stå upp för vikten av att vetenskap och forskningsbaserad kunskap används i samhället.

Behovet av att trycka på vikten av forskningsbaserad kunskap finns givetvis kvar, och därför planeras nu en fortsättning av 2017 års manifestation. Den internationella uppföljningen kallas Science Marches On. I Sverige har vi ju valår och därför kommer årets kampanj att få en lite annorlunda form. Den utgår från en fråga som kan ställas både till beslutsfattare, medmänniskor och oss själva: ”Hur vet du det?”. Målet är att vetenskapliga fakta ska lyftas fram mer än tidigare när politiska förslag debatteras under valåret 2018.

Kampanjen, som givetvis är partipolitiskt obunden, stöds av ett 70-tal organisationer, däribland Svenska Fysikersamfundet. Andra organisationer som ingår är en rad akademier, forskningsfinansiärer, muséer, föreningar, fackförbund, branschorganisationer, de flesta svenska universitet m.fl. Liksom förra gången står Vetenskap & Allmänhet för koordinationen.

Den officiella lanseringen av kampanjen sker den 14:e april. Då planeras en manifestation på Norrmalmstorg i Stockholm, en marsch från MAX IV till ESS i Lund och en manifestation i Luleå. Flera aktiviteter både den 14:e april och senare planeras på en rad svenska orter. Håll koll via kalendariet. Under kampanjen kommer vi att försöka skapa uppmärksamhet kring vikten av vetenskaplighet i samhällsdebatten genom sociala och traditionella medier, olika evenemang från de medverkande organisationerna (se kalendariet), deltagande i Järvaveckan och Almedalen, med mera.  Via kampanjen kommer det också att framställas frågekort, tänkta att kunna överlämnas t.ex. till politiker som en påminnelse om grunderna för en sund vetenskaplig argumentation.

Alla medlemmar och andra uppmuntras att stödja kampanjen. Både små och större insatser välkomnas. Förslag på vad du kan göra och annan information finns på kampanjens hemsida.

Svante Jonsell

Kommentarer inaktiverade.