International Science Programme: En enhet som främjar vetenskap i hela världen

Stella visar en solcellspanel i en masaiby i Kenya

Det är idag mycket viktigt att arbeta med internationalisering för lärosäten i Sverige och Europa.

Uppsala universitet har många aktiviteter och program som riktar sig utåt, mot världen. Bland alla dessa verksamheter finns det en enhet som heter International Science Programme (ISP) som har ett unikt uppdrag och ett unikt sätt att arbeta. ISP har till uppgift att stödja uppbyggnad av högre utbildning och vetenskaplig forskningsverksamhet inom fysik-, kemi- och matematikrelaterade områden i ett antal utvecklingsländer i Afrika, Asien och Latinamerika. Det långvariga och flexibla stödet riktas mot forskargrupper och vetenskapliga nätverk och utgår från mottagarnas behov. Detta betyder att det är de lokala forskargrupperna eller nätverken som bestämmer sina egna forskningsprojekt. ISP erbjuder dessa grupper inte bara finansiellt stöd men också hjälp att hitta sammarbetespartner i Sverige och i andra länder. ISP utgör då en nationell resurs eftersom den förmedlar inte bara kontakter med forskare vid UU men också vid andra universiteten i Sverige, och till och med utomlands.

Stödet från ISP används för att skapa forskningskapacitet, dvs för att bygga lokal kompetens och infrastruktur för att forskare i utvecklingsländerna skall kunna bedriva forskning vid sina institutioner. En stor del av stödet går till gruppernas doktorander, som ofta vistas deltid utomlands. ISP arbetar mycket med en så kallad “sandwichmodell”, dvs under en del av forskarutbildning är doktoranderna vid hemmainstitutionen och en del av tiden är de utomlands (kanske i Sverige eller i andra länder). Det senare för att ha tillgång till kurser eller laboratorier och utrustning som är relevant för forskningsprojekten.

ISP har kontakt med forskare och universitet i alla delar av världen och har skapat ett unikt nätverk under de 57 år enheten har funnits. ISP fungerar också som en utmärk länk för de svenska studenter som vill åka på ”Minor Field Study” (MFS), när de genomför ett kort projekt i ett utvecklingsland.

Sida är största bidragsgivare till ISP som också har stöd av Uppsala universitet och Stockholm universitet.

Titta gärna på www.isp.uu.se för mer information om ISP och för att se filmen om Stella https://www.youtube.com/watch?v=JVeVb-Xl51g, en doktorand from Kenya, som redovisar sin erfarenhet av ISP. På ISP:s sida kan du också läsa om de spännande projekt som några svenska studenter har arbetat med som MFS.

Carla Puglia
Styrelseledamot i Fysikersamfundet

MFS-student tillsammans med en doktorand vid University of Ouaga1, Burkina Faso.

Kurslab i Kambodja

Doktorand från Burkina Faso i “sandwichutbyte” på Uppsala universitet.

Kommentarer inaktiverade.