Hur vet du det?

I söndags gick vi till val, och med det avslutades inte bara valrörelsen utan även kampanjen “#Hurvetdudet?”. Jag skrev tidigare om kampanjen i samband med att den lanserades i april. Kampanjens syfte var att verka för att den politiska debatten i högre grad baseras på fakta och forskningsresultat. Så här just vid avslutningen reflekterar jag lite kring kampanjen.

Om kampanjen har varit framgångsrikt är svårt att avgöra, men det är i alla fall tydligt att frågan har väckts på många håll och att många väljare sympatiserar med syftet. Många av de större medierna har haft olika faktakollar av politikernas påståenden. Det verkar alltså som om det finns en trend att granska de fakta som förekommer i debatten, och jämföra dem med tillgänglig forskning och statistik.

Under ett par dagar i Visby under Almedalsveckan hade jag tillfälle att själv gå runt och prata med folk om kampanjen. Deltagarna i Almedalsveckan kanske inte är helt representativa för väljarna i stort, men åtminstone här fanns det ett mycket stort stöd för en mer faktabaserad debatt. När detta sen ska omsättas i praktiken går nog åsikterna mer isär. Det visade inte minst #Hurvetdudet?s utfrågning av representanter för de politiska partierna. Det är ju som alltid lätt att ställa sig bakom något som låter bra, men svårare att förstå vad evidensbaserad kunskap egentligen betyder. Här finns mycket att göra.

Naturligtvis måste man komma ihåg att politiska ställningstaganden inte bara kan avgöras genom forskning. Politik handlar om hur samhället ska utformas enligt en ideologisk vision (åtminstone inbillar jag mig att så borde det vara). Värderingar om vad som är rätt och fel baseras inte på naturlagar. Däremot så har forskning en hel del att säga om vad olika åtgärder kan göra föra att uppnå de önskade målen. Inte minst inom skola, vård och kriminalpolitik haglar det av förslag vars grund i evidensbaserad kunskap kan ifrågasättas.

I Visby fick jag också höra på en rad seminarier arrangerade av kampanjen. Flera av dem kan ses på #Hurvetdudet?s hemsida: https://hurvetdudet.nu/video-langrefilmer/. Speciellt fastnade Emma Frans som medverkar i URs serie korta filmer ”Kolla myten” där den vetenskapliga metoden illustreras genom att Emma granskar en rad av de olika myter som vi alla har hört (typ: ”Gör poolen ditt hår grönt?”). Filmerna är gjorda för skolan men kan med behållning ses även av medelålders forskare. Här finns de: https://urplay.se/serie/206229-kolla-myten

På hemsidan https://hurvetdudet.nuhar en stor samling filmer, resurser för skola, debattartiklar m.m. samlats. Ta gärna en titt!

Svante Jonsell

Kommentarer inaktiverade.