Nordic Network for Diversity in Physics

Med finansiering från Nordforsk har nätverket Nordic Network for Diversity in Physics, NORNDIP bildats bestående av kvinnliga fysiker från Danmark, Finland, Norge och Sverige. Syftet med nätverket är att skapa kontakter med kvinnliga fysiker i våra grannländer, öka synligheten för dessa kvinnliga fysiker och att visa att vårt forskningsområde tyvärr ännu inte är könsneutralt.  Nätverket hade en första träff i Stockholm under april 2018. Styrelsen för sektionen Kvinnor i fysik inom Fysikersamfundet deltar i nätverket.  Den 24-25 oktober 2018 kommer NORNDIP arrangera en tvådagars konferens i Stockholm på AlbaNova universitetscentrum. Konferensen riktar sig till nordiska fysiker som vill diskutera spännande fysik och kvinnors situation inom fysiken. Representanter från nordiska forskningsråd är inbjudna för att diskutera dessa aspekter liksom representanter från projekten JUNO och Athena SWAN.  Dessa projekt verkar i Storbritannien för att granska och belöna de institutioner och organisationer som eftersträvar lika villkor inom fysik och vetenskap. Dessutom är framstående kvinnliga fysiker inbjudna att berätta om sin forskning. Mer information om NORNDIP-nätverket liksom program för konferensen och länk till anmälan finns här: https://norndip.com

Sektionen Kvinnor i fysik: Styrelsen består av Jenny Lundén (ordförande), Carol Norberg (ordförande), Donatella Puglisi, Barbro Åsman och Åsa Larson.

Kommentarer inaktiverade.