ATLAS Thesis Award

Dave Charlton ATLAS talesman, Lene Bryngemark, Claudia Gemme ordförande för priskommittén och Katsuo Tokoshuku ordförande för ATLAS styrelse

Sex nyblivna doktorer, däribland Lene Bryngemark från Lunds universitet, fick 2016 års ATLAS Thesis Award, dvs ATLAS årliga avhandlingspris. Priset ges till doktorander som under sin doktorandtid gjort enastående bidrag till ATLAS-samarbetet genom sin forskning. Varje år disputerar ca 150 doktorander inom ATLAS.

Pristagarna fick ta emot sina utmärkelser vid en ceremoni den 16:e februari 2017. Förutom presentationerna av de sex pristagarna, fick de även presentera sina arbeten och beskriva sina erfarenheter som doktorander. Pristagarna fick motta ett diplom och en glasmodell av ATLAS från samarbetets talesman Dave Charlton, styrelseordförande Katsuo Tokoshuku och från priskommitténs ordförande Claudia Gemme.

– Ännu en gång har vi fått enastående nomineringar för priset. De innefattar bidrag som täcker alla områden av ATLAS resultat och aktiviteter, sa Claudia Gemme orförande för priskommittén, då hon talade inför auditoriet under prisceremonin.

Lene Bryngamarks avhandling finns att läsa här: https://cds.cern.ch/record/2131851. Resultatet är vinkelfördelningen av de kollimerade partikelskurar som skapas då två av protonens byggstenar (partoner) hårt kolliderar vid protonkollisioner; en mätning av de partonernas spridningsbild. Det är en studie av de största impulsöverföringarna tillgängliga i ett laboratorium och använder LHC som världens mest högupplösande mikroskop. Syftet med studien är att se om partonerna fortfarande framträder som punktformiga med denna upplösning, om avvikelser från kraftverkan så som den beskrivs av Standardmodellen kan upptäckas, och om nya massiva partiklar bildas, t ex partiklar som fungerar som kraftförmedlare mellan vanlig materia och Mörk materia.

Torsten Åkesson

Sektionen för elementarpartikel och astropartikelfysik

Kommentarer inaktiverade.