IUPAP stoppar stöd till konferenser i USA

The International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP) är en organisation för fysiker från hela världen som sedan 1922 verkat för internationellt samarbete inom vetenskapen, för fysikens utveckling globalt och för användning av fysik när det gäller att tackla mänsklighetens problem. Många fysiker är välbekanta med IUPAP:s mångåriga arbete för standardisering av enheter, namn och symboler, liksom med det stöd som unionen ger till internationella konferenser. En viktig del av stödet är de resebidrag som ger deltagare från mindre gynnade länder en möjlighet att delta i stora internationella konferenser.

En grundbult i den policy man har när det gäller konferensstöd är att alla fysiker skall vara välkomna att delta i det möte som får bidrag. Därför är det inte förvånande att IUPAP:s exekutiva kommitté i dagarna deklarerade att det inresestopp för medborgare från vissa länder, som den nya amerikanske administrationen lanserat, tyvärr innebär att konferenser på amerikansk mark inte längre kommer att kunna tilldelas stöd från IUPAP. Så länge som inreseförbudet gäller kommer konferensstödet att gå till möten i andra delar av världen. I sitt uttalande varnar IUPAP också för de negativa effekter på fysikens utveckling, både i USA och i resten av världen, som är att vänta om den amerikanska administrationen framhärdar i att lägga hinder i vägen för vetenskapens och forskarnas fria rörlighet.

Läs mer om IUPAP:s uttalande här.

Eva Lindroth
Styrelseledamot i Fysikersamfundet och svensk liaison i IUPAP

Kommentarer inaktiverade.