Fysikaliska leksaker på Chalmers blir till FysikLek

Redan 1987 började Per-Olof Nilsson att bygga upp en experimentverkstad kallad Fysikaliska leksaker vilken till slut kom att innehålla ca 500 experiment som illustrerade naturlagarna med betoning på fysik. Läsaren av Fysikaktuellt har kunnat läsa beskrivningar av fysiken bakom flertalet av dessa experiment. Den lokal i vilken verksamheten huserade översvämmades 2016 vilket dessvärre medförde att man fick stänga ner. I ett samarbete med bland andra fysik på Chalmers och Göteborgs universitet har nu nya interaktiva lärandemiljöer byggts. I dessa ska barn, deras lärare och föräldrar få möjlighet att lära, bland annat från olika leksaker och experiment. Mer om den nya lärandemiljön, kallad FysikLek finns om du klickar här.

Fysikaktuellt FA2018-4

Årets nobelpris tilldelas banbrytande uppfinningar inom laserfysik och presenteras av Mats Larsson, SU i en spännande artikel. Kvantdatorernas frammarsch beskrivs av Gunnar Björk, KTH och Göran Johansson, Chalmers. Olof Hultin presenterar sin doktorsavhandling att bygga och undersöka nanokomponenter för optoelektronik. … Läs mer

Lise Meitnerdagarna 2018

När över hundra fysikintresserade gymnasister från hela Sverige samlades på Alba Nova i Stockholm den näst sista helgen i november väntade ett spännande och fullmatat program. Årets Lise Meitnerdagar, de fjärde i ordningen, hade utökats till tre dagar och de … Läs mer