NRCF-konferens i Lund 10-11 april 2018

Välkommen till Lunds universitet den 10-11 april 2018 för en konferens arrangerad av Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF). Konferensen riktar sig till fysiklärare (från lågstadium t.o.m. gymnasieskola), lärarutbildare och forskare i fysikdidaktik, men också till fysiker med intresse för undervisning. Fokus … Läs mer

Fysikaktuellt 2017-4

Nobelpriset 2017

Vad betyder upptäckten av gravitationsvågor för den framtida förståelsen av universum? Vad kan man använda långsamt ljus till? Läs om Rickard Hansson och hans avhandling om polymera solceller. Fördjupa dina kunskaper om brandvarnare.

IUPAP:s General Assembly 2017

The International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP) är en sammanslutning av fysikerförsamlingar i olika länder – i dagsläget är sextio länder medlemmar.  Organisationens syfte är att främja internationellt samarbete,  att verka för fysikens utveckling globalt och för användning … Läs mer

God julläsning!

Snart kommer årets sista ”Fysikaktuellt” med posten. Den 15 december når julnumret, som i år också distribueras tillsammans med Svenska Fysikersamfundets årsbok KOSMOS, sina läsare. Mycket julläsning för den som vill! Fysikaktuellt uppmärksammar årets nobelpris i fysik och de nya … Läs mer

Ny styrelse i partikelsektionen från årsskiftet

Sektionen för elementarpartikel och astropartikelfysik får en ny styrelse från januari 2018 och Arnaud Ferrari blir ordförande. Den nya styrelsen blir i sin helhet:

Omval:     
Arnaud Ferrari             (UU, ny ordförande)
Chad Finley                 (SU)
Yvonne Becherini        (LnU)
Roman Pasechnik       (LU)

Nyval:  
Christophe Clément    (SU)
Christian Ohm             (KTH)
Caterina Doglioni        (LU)
Joakim Edsjö              (SU)
Riccardo Catena         (Chalmers)

Anne-Sofie Mårtensson
Svenska Fysikersamfundet