Digitalisering av Kosmos

Fysikersamfundets årsbok, Kosmos, utkom med sin första upplaga 1921, d.v.s. som sig bör ett år efter att Samfundet grundades 1920. Den första artikeln i den första upplagan var skriven av Svante Arrhenius över ämnet “Teorien angående den elektrolytiska dissociationen”. Det första årets utgåva har därefter följts av nya årsböcker med artiklar ang. aktuella ämnen som många gånger skrivits av fysiker som har haft centrala roller inte minst för utvecklandet av fysikämnet till vad det är i vårt land idag. Flera av dessa personer har också varit kända för sin gärning internationellt.

På senare tid har Samfundets styrelse därför undersökt möjligheterna till att digitalisera Kosmos för att på så sätt tillgängliggöra den skatt som man nog måste säga att Kosmos är, både för dem som är intresserade av fysikämnet som sådant, men även för dem som har ett intresse i fysikhistoria. Det finns dock ett litet krux med detta då digitaliseringsprocessen bäst utförs med exemplar där ryggen skärs bort. Samfundet vill därför genom denna,

EFTERLYSNING

komma i kontakt med medlem eller annan person som innehar fullständig, eller närmast fullständig utgåva, av Kosmos och som kan tänka sig att donera densamma till Samfundet för digitaliseringsändamålet.

Slutligen vill jag också säga att rubriken till ovanstående inlägg ev. kan missförstås handla om den idag kanske populära diskussionen om huruvida Universum är en simulering eller inte. Det fanns dock inget syfte att med en “missledande” rubrik om detta locka till läsande av denna text!

Om du, eller någon du känner, har tillgång till Kosmos och kan donera densamma så får ni gärna höra av er till Samfundet via någon av kontaktadresserna under “Kontakt” i menyn till vänster.

Joakim Cederkäll, Samfundets sekreterare

Kommentarer inaktiverade.