Oseenmedaljen 2021

Martin Josefsson, 2021 års mottagare av Oseenmedaljen.

Oseenmedaljen 2021 tilldelas Martin Josefsson, Lunds universitet med avhandlingen Quantum-Dot Heat Engines för hans bidrag till förståelsen för transport av elektroner och värme i kvantprickar kopplade till makroskopiska kontakter. Martins forskning är ett steg på vägen mot att omvandla värme till elektrisk energi utan mellansteg.

Det är andra året som Svenska Fysikersamfundet delar ut Oseenmedaljen för bästa avhandling i fysik i Sverige. Möjliga mottagare av priset är personer som har försvarat en doktorsavhandling i fysik vid ett svenskt universitet under föregående år. Pristagaren erhåller en medalj, ett diplom och 100 000 SEK. Prissumman är en donation från Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond.

Styrelsen för Svenska fysikersamfundet beslutar om pristagare efter att ha utvärderat de nomineringar som skickats in. Årets motivering säger bland annat: ”Martin [Josefsson] har arbetat som teoretiker inom området kvanttermodynamik och ibland även i gränslandet till kvantinformation. Martins sätt att arbeta har varit mycket självständigt och han har varit drivande till flera av undersökningarna som ingår i avhandlingen. Att det varit Martin som har varit drivande framgår av publikationer där han står som enda teoretiker (tillsammans med sina experimentella kollegor)…”

Johan Mauritsson, vice ordförande

Kommentarer inaktiverade.