Nytt Månadens problem ute: Hur lång tid tog det att landa på asteroiden Ryugu?

Nu har Månadens problem för januari publicerats på tävlingens hemsida. Månadens problem riktar sig till elever på gymnasiet som läser fysik, och är en möjlighet att arbeta med problemlösning i grupp.

Som vanligt består Månadens problem av två uppgifter varav det i den ena gäller att uppskatta hur lång landningstiden var när den japanska rymdsonden Hayabusa 2 i somras satte ner en landare på asteroiden Ryugu.

Lösningar (fullständiga och välmotiverade) fotas av eller skannas in och skickas per e-post till manadensproblem@fysikersamfundet.se senast på fredag i nästa vecka, den 18 januari.

Alla inkomna bidrag rättas i slumpmässig ordning. Först rättade lösningen med full poäng vinner biobiljetter till alla i laget, dock maximalt 4 biljetter per lag. Biobiljetter skickas enbart till en lärare på skoladress, så det är viktigt att en lärares adress anges på lösningarna.

Lycka till!
Lektorsgruppen inom undervisningssektionen i Svenska fysikersamfundet.

Kommentarer inaktiverade.