Äldre Kosmos

Nedan följer några få inskannade Kosmosartiklar. Detta arkiv kan komma att utvidgas på sikt.

Kosmos 1921

Kosmos 1930

 • Absolut mätning av Röntgenstrålarnas våglängd, Erik Bäcklin

Kosmos 1936

 • Om värdena på e, e/m och h, Sten von Friesen

Kosmos 1954

 • J. R. Rydbergs vetenskapliga gärning, Bengt Edlén
 • Janne Rydberg och hans kamp för professuren, Arvid Leide

Kosmos 1965

 • Mått och vikt, Kai Siegbahn

Kosmos 1969

 • Kvantmekaniska tunnlar i fasta ämnen, Tord Claeson & Stig Lundqvist

Kosmos1978

 • System Johansson, Torsten Althin

Kosmos 1984

 • Mätning av ljushastigheten, Arne Bengtsson

Kosmos 1986

 • Nobelpriset i fysik 1985 – Den kvantiserade Hall-effekten, Olof Beckman

Kosmos 1987

 • Om värdena på c, e/m och h. II., Sten von Friesen
 • Hur mottogs relativitetsteorin av svenska fysiker?, Carl-Olov Stawström

Kosmos 1988

 • Säkrare volt och ohm, Håkan Nilsson & John Vallin

Kosmos 1996

 • Laserkylning och Bose-Einsteinkondensation, Anders Kastberg

Kosmos 1997

 • Ångström, far och son, Olof Beckman

Kosmos 2002

 • Förbjudna processer är också viktiga – om atomära metastabila tillstånd, Sven Mannervik