IPhO

Material för finalister och olympiadlag

(Denna sida är under utveckling och långt ifrån färdig!)

IPhO-syllabusen finns på IPhO-hemsidan här.

För finaldeltagare

Manualen till låneräknarna i finaltävlingen finns här (pdf).

Genomgångna moment och uppgifter under fysikveckan:

  • Mekanik (2014): Jämvikt i två och tre dimensioner, friktionskraft, rörelsemängd- och energikonservering (konservativa krafter), samt centralrörelse och rörelsemängdsmoment. Rörelse längs kroklinjiga koordinatsystem (kortfattat).

 

  • Elektromagnetism (2015): Maxwells lagar, Gauss- och Ampères lagar för symmetriska problem, elektriska och magnetiska krafter.

 

  • Termodynamik (2015): Värme och arbete; värmeöverföring; tryck och arbete för en idealgas; adiabatisk och isoterm process för en idealgas, värmeledning och strålningsbalans.

 

  • Optik och vågrörelselära (2015): Polarisation (linjär, cirkulär, elliptisk); geometrisk optik (linsformeln, linsfel); interferens, superposition; diffraktion.

 

  • Ellära (2015): Kirchhoffs lagar; mätinstrument (inre resistans); inre/yttre voltmeterkoppling; visardiagram och u(t)-diagram, sinusspänning, effektiv-, momentan- och toppvärden; fasförskjutning (resistor, kondensator, spole); reaktans, impedans; aktiv och skenbar effekt, serieresonans, transformatorn, kraftöverföring och förluster.

 

 • Experimentellt arbete (2014): Dimensionsanalys, linjärisering, tillämpad mekanik, felanalys.

Senaste versionen (1.03) av lästipsen till Young & Freedman utifrån IPhO-syllabusen (med rekommenderade uppgifter att arbeta vidare med om man vill) finns här (pdf).

Om du klickar på tabellen nedan kommer du till en sida med en sammanställning av de rekommenderade uppgifterna med länkar till lösningsförslag till några av uppgifterna. Använd dock inte lösningsförslagen för tidigt!

Gamla finaluppgifter finns på Wallenbergs fysikpris-hemsidan här.

För olympiadlaget

Häftet med extra övningar (som nämns i lästipsen till Young och Freedman) finns här (pdf).

Alla gamla olympiaduppgifter (1967-) finns på IPhO-hemsidan här.

Johan Runesons tips om gamla olympiadproblem finns här (pdf).

Filmer med lösta olympiadproblem:

IPhO 2009:1 (Johan Runeson)

IPhO 2009:3 (Emil Molander)

IPhO 2012:2 (Johan Runeson)

Länkar

Här finns IPhO-material som Estlands lagledare samlat ihop. En del är på engelska, men inte allt.

Övrigt

En lista med segrare i Skolornas fysiktävling/Wallenbergs fysikpris samt svenska pristagare i IPhO finns här (pdf).

On mahdollista, että yhdellä kymmenellä miehella on terveysongelma, joka liittyy sukupuoleen, kuten tärkeysjärjestykseen. Amerikkalaiset vaativat satoja tuhansia vaihtoehtoisia lääkkeitä verkossa. Cialis on lääkitys, joka on määrätty erilaisten valitusten hoitoon. Mitä tiedät jo ”cialis 20mg”? Aiotko saada lääkkeitä, kuten Cialis, verkosta? On monia muita kysymyksiä. Ilmeisesti jokainen ihminen on kuullut ”cialis 5 mg”. Toinen asia, josta meidän on keskusteltava on ”cialis 20 mg”. Pitkä luettelo tavallisista korjaustoimenpiteistä voi aiheuttaa erektiohäiriöitä, mukaan lukien monet verenpainelääkkeet, kipulääkkeet ja tietyt masennuslääkkeet. Muista, että jos sinulla on kysymyksiä Cialis, kysy apteekista.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone