IPhO

Material för finalister och olympiadlag

IPhO-syllabusen finns på IPhO-hemsidan här.

För finaldeltagare

Manualen till låneräknarna i finaltävlingen finns här (pdf).

Populärvetenskapliga föredrag under fysikveckan:
Neural Networks (Bernhard Mehlig, 2018)

Genomgångna moment och uppgifter under fysikveckan tidigare år:

  • Mekanik: Jämvikt i två och tre dimensioner, friktionskraft, rörelsemängd- och energikonservering (konservativa krafter), samt centralrörelse och rörelsemängdsmoment. Rörelse längs kroklinjiga koordinatsystem (kortfattat) [sist uppdaterat 2014].
  • Elektromagnetism: Maxwells lagar, Gauss- och Ampères lagar för symmetriska problem, elektriska och magnetiska krafter [sist uppdaterat 2015].
  • Termodynamik: Värme och arbete; värmeöverföring; tryck och arbete för en idealgas; adiabatisk och isoterm process för en idealgas, värmeledning och strålningsbalans [sist uppdaterat 2015].
  • Optik och vågrörelselära: Polarisation (linjär, cirkulär, elliptisk); geometrisk optik (linsformeln, linsfel); interferens, superposition; diffraktion [sist uppdaterat 2015].
  • Ellära: Kirchhoffs lagar; mätinstrument (inre resistans); inre/yttre voltmeterkoppling; visardiagram och u(t)-diagram, sinusspänning, effektiv-, momentan- och toppvärden; fasförskjutning (resistor, kondensator, spole); reaktans, impedans; aktiv och skenbar effekt, serieresonans, transformatorn, kraftöverföring och förluster [sist uppdaterat 2015].
  • Experimentellt arbete: Dimensionsanalys, linjärisering, tillämpad mekanik, felanalys [sist uppdaterat 2014].

Senaste versionen (1.12) av lästipsen till Young & Freedman utifrån IPhO-syllabusen (med rekommenderade uppgifter att arbeta vidare med om man vill) finns här (pdf). En sammanställning  av de rekommenderade uppgifterna finns här (pdf).

Gamla finaluppgifter finns på Wallenbergs fysikpris-hemsidan här. Gamla uppgifter från tävlingen i Estland (numera del av finalen) finns här.

För olympiadlaget

Häftet med extra övningar (som nämns i lästipsen till Young och Freedman) finns här (pdf).
Lösningsförslag (pdf) finns till några av uppgifterna: M3 M6 M8 E1 V1 V2    

Gamla olympiaduppgifter: 1967-2014  2015  2016  2017  2018

Tips om bra gamla olympiadproblem att arbeta med finns här (pdf).

Filmer med lösta olympiadproblem:
IPhO 2009:1 (Johan Runeson)
IPhO 2009:3 (Emil Molander)
IPhO 2012:2 (Johan Runeson)

En introduktion till mätningar och feluppskattningar kan laddas ned här.

Länkar

Här finns IPhO-material som Estlands lagledare samlat ihop. En del är på engelska, men inte allt.

Övrigt

En lista med segrare i Skolornas fysiktävling/Wallenbergs fysikpris samt svenska pristagare i IPhO finns här (pdf).

(Denna sida är under utveckling och är långt ifrån färdig. Senast uppdaterad i mars 2019)